Да спасим природата

12-10-2016

АРТ РАБОТИЛНИЦА "МОЕТО ЕКО ПОСЛАНИЕ - СЪБИРАЙ РАЗДЕЛНО"

АРТ РАБОТИЛНИЦА

На 11.10.2016 г. „Екоколект“ АД, представлявано от Виктория Гецова (регионален мениджър за град Пловдив), проведе обучение на петокласниците от ОУ “Христо Ботев“, гр. Раковски. Темата бе: “Разделно събиране на отпадъци“, а проектът се осъществи с подкрепата на Община Раковски, представлявана от Лиляна Шопова и ръководството на училището.

След като г-жа Гецова обясни на децата каква е ползата от разделното събиране на отпадъци и нагледно демонстрира правилния начин за събирането им, те се заеха с изработване на Арт картини и предмети. Целта бе да се затвърди у тях, така нареченето „Зелено мислене“ или казано по друг начин - мисълта за „Опазване на околната среда“.

На въпроса: „Защо избрахте да проведете обучението именно на учениците от 5 клас?“,  г-жа Гецова отговори: “Избрахме децата от 5 клас, защото на тази възраст, те са достатъчно подготвени да възприемат информацията за ползата от разделното събиране на отпадъци. Друга причина е, че този материал е заложен в програмата им за обучение. Считаме, че това наше представяне е забавен и същевременно полезен метод, който ще спомогне за по-лесното усвояване на материята, свързана с тази тематика.“

В края на информационната среща всеки от учениците получи подарък – тениска с логото на „Екоколект“ АД.