Да спасим природата

04-05-2016

ЕКО БАСКЕТБОЛ

ЕКО БАСКЕТБОЛ

На 26.04.2016 г. Екоколект АД заедно с ръководството и учениците на ОУ “Христо Смирненски“ -с. Житница, община Калояново проведоха поредната инициатива под наслов
 
„ЕКО БАСКЕТБОЛ“.
 
В събитието взеха участие ученици от пети клас. Нагледно бяха показани различните видове контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки, като организаторите бяха обособили и специален кът с видовете отпадъци от опаковки, както и кът с разновидности на гранулат, които се получават след рециклиране на пластмасови опаковки. На петокласниците бе разяснен и показан пътя на опаковките - от събираненето им в контейнерите за разделно събиране до преработването им в нови опаковки. В оживена дискусия децата сами установиха важността на разделното събиране и последващо рециклиране на отпадъци за природата. Всеки се включваше и споделяше своите виждания и опит по отношение на отпадъците, като изводът от дискусията бе, че разделното събиране на отпадъци и последващо рециклиране има един основен принос и това е пестене ресурсите на планетата Земя.  
Всички ученици се включиха в импровизираната игра на баскетбол, контейнерчетата за разделно събиране бяха обособени като кош, а топки - различните видове отпадъци, накрая се оказа,  че  всяка топка/отпадък е попаднала в правилния кош.
С много емоция, усмивки и показани знания за разделното събиране приключи играта на „Еко баскетбол“, а организаторите от Екоколект АД, изненадаха всички с подаръци за всеки участник.