Да спасим природата

16-05-2019

ЕКО ИГРИ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО

ЕКО ИГРИ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО

Играй и се научи да се грижиш за природата!

Завладяни от идеята за повишаване на екологичното образование на децата организирахме ден на еко игри съвместно с община Калояново и учениците от ОУ “Христо Ботев“, с. Житница.

Игрите на тема екология създават полезни навици за опазване на околната среда, залагайки на непосредствения контакт на децата с природата. Те стават съпричастни към проблемите на съвременното общество и същевременно поставяме основите на гражданско съзнание у тях.
Наред с традиционните форми на работа – открити уроци, беседа, експериментиране, включихме учениците в реални ситуации, при които те се осъзнават като истински фактори за опазване на природата и околната среда.

На територията на училището бяха разположени контейнери за разделно събиране на отпадъци.
В традиция се превърна почистването на пространството около него, а децата  поеха ролята на  посланници на разделното събиране.