Да спасим природата

29-09-2015

ЕКО ПРАЗНИК В ГРАД БЯЛА

ЕКО ПРАЗНИК В ГРАД БЯЛА

На 23.09.2015 г. в салона на НЧ "Трудолюбие 1884" в гр. Бяла, обл. Русе се проведе детски карнавал-спектакъл и изложба на тема: "Разделно събиране на отпадъците", организиран от Община Бяла и Екоколект АД във връзка с изпълнение на планирана образователна кампания през 2015 г.

В модното дефиле участваха децата от детските градини и началните училища в Община Бяла с костюми, изработени от отпадъчни материали, а във фоайето на читалището беше подредена изложба на рисунки и предмети, изработени също от отпадъчни материали.  Отличилите се с най-интересни костюми бяха наградени с подаръци, осигурени от Екоколект АД.