Да спасим природата

01-12-2016

„ЕКОКОЛЕКТ“ АД И МАЛКИТЕ ЕКОЛОЗИ ОТ ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

„ЕКОКОЛЕКТ“ АД И МАЛКИТЕ ЕКОЛОЗИ ОТ ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

На 30. 11. 2016 г. в ДГ  "Пролет", гр. Генерал Тошево, се проведе Еко беседа, организирана съвместно от "Екоколект" АД и Община Генерал Тошево. В нея взеха участие децата от предучилищната група.  Малките еколози демонстрираха отговорно отношение към планетата Земя. С вдъхновение и желание децата взеха участие в интерактивни образователни игри.

По време на еко беседата, малките еколози поздравиха своите гости и лектори с песни.

В края на урока децата показаха свои произведения, изработени от отпадъчни материали и есенни листа.