Да спасим природата

05-10-2015

ЕКОКОЛЕКТ” АД И ОУ “ХРИСТО БОТЕВ“ - с. Крумово

ЕКОКОЛЕКТ” АД И ОУ “ХРИСТО БОТЕВ“ - с. Крумово

ОРГАНИЗИРАТ
 
КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ –
„ЗА ЧИСТО УЧИЛИЩЕ”
 
І. ЦЕЛЕВА ГРУПА
В кампанията могат да участват ученици от ОУ “Христо Ботев“ – с. Крумово, както и техните роднини и близки.
 
II. ЦЕЛ НА КАМПАНИЯТА
Да се покаже как ежедневните ни навици се отразяват на околната среда и да се възпита ангажираност у младите към отговорно отношение спрямо отпадъците.
 
ІIІ. СЪЩНОСТ НА КАМПАНИЯТА
Ще се предоставят картонени контейнери за разделно събиране на отпадъци, които ще бъдат разположени на територията на ОУ “Христо Ботев“- с. Крумово, където учениците ще събират разделно отпадъци от хартия и пластмаса.
На всеки контейнер ще има етикет с надпис с едри букви за материалите, които могат да се изхвърлят в него.
 
ІV. СРОК

  • 01.10.2015 г. – 31.10.2015 г.
 
V. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАМПАНИЯТА И НАГРАДИ
Кампанията приключва с извозване на събраните в училището отпадъци от опаковки и транспортирането им до прощадки за предварително третиране. Класът, който е събрал най-много отпадъци, ще получи специална награда. ЕКОКОЛЕКТ АД ще дари книги на училищната библиотека.