Да спасим природата

22-05-2018

ЕКОКОЛЕКТ АД ИЗПЪЛНИ ЦЕЛИТЕ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА 2017 ГОДИНА

ЕКОКОЛЕКТ АД за девета поредна година доказа пред министъра на околната среда и водите изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки на своите членове.

На 15.05.2018 г. министърът на околната среда и водите г-н Нено Димов, издаде Заповед № РД-285/15.05.2018 г., с която признава изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване за 2017 г. на членовете на ЕКОКОЛЕКТ АД.

Членовете на организацията, изброени в Приложение № 4 към заповедта, се освобождават от заплащане на продуктова такса за опаковки, тъй като е доказано, че са изпълнили задълженията си за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в съответствие с изискванията на нормативната уредба.
 
Благодарим на всички вас за оказаното доверие и лоялност!