Да спасим природата

17-05-2019

ЕКОКОЛЕКТ АД ИЗПЪЛНИ ЦЕЛИТЕ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА 2018 ГОДИНА

ЕКОКОЛЕКТ АД ИЗПЪЛНИ ЦЕЛИТЕ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА 2018 ГОДИНА

ЕКОКОЛЕКТ АД за десета поредна година доказа пред министъра на околната среда и водите изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки на своите членове.

На 15.05.2019 г. министърът на околната среда и водите г-н Нено Димов, издаде Заповед № РД-386/15.05.2019 г., с която признава изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване за 2017 г. на членовете на ЕКОКОЛЕКТ АД.

Членовете на организацията, изброени в Приложение № 4 към заповедта, се освобождават от заплащане на продуктова такса за опаковки за 2018 година към ПУДООС, тъй като е доказано, че са изпълнили задълженията си за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в съответствие с изискванията на нормативната уредба.
 
Благодарим на всички вас за оказаното доверие и лоялност!