Да спасим природата

19-05-2017

ЕКОКОЛЕКТ АД ИЗПЪЛНИ ЦЕЛИТЕ СИ ЗА 2016 г.

ЕКОКОЛЕКТ АД за поредна година доказа изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки пред Министерството на околната среда и водите.

На 15.05.2017 г. Министърът на околната среда и водите г-н Нено Димов, издаде Заповед №РД-315/15.05.2017 г., с която признава изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване за 2016 г. на ЕКОКОЛЕКТ АД. Членовете на организацията, изброени в Приложение №4 към заповедта, се освобождават от заплащане на продуктова такса за опаковки, тъй като е доказано, че са изпълнили задълженията си за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в съответствие с изискванията на нормативната уредба.

Издадена е и Заповед №РД-316/15.05.2017 г., в чието Приложение №4 се изброяват членовете на ЕКОКОЛЕКТ АД, които следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2016 г. поради неподавани отчети за пуснати на пазара опаковки или незаплатени лицензионни възнаграждения за 2016 г.

Благодарим на всички свои партньори за оказаното доверие и лоялност, и се надяваме и през 2017 г. да продължим да работим за постигането на основната ни цел – ПО ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА!