Да спасим природата

29-06-2016

ЕКОКОЛЕКТ АД СТАНА ПАРТНЬОР НА EuRIC

ЕКОКОЛЕКТ АД се присъедини към европейското семейство на рециклиращите индустрии, като стана партньор на Европейската конфедерация на рециклиращите индустрии (EuRIC). Новината бе публикувана в електронния информационен бюлетин на конфедерацията и на официалната й интернет страница.
През 2014 г. три големи Европейски федерации се обединяват в Европейска конфедерация на рециклиращите индустрии (ЕКРИ). Благодарение на развитата си европейска мрежа от членове и Национални рециклиращи асоциации, тя става доверен партньор между компаниите и ЕС. Конфедерацията служи като информационна платформа за обмяна на най-добрите практики на всички европейски рециклиращи предприятия.
ЕКРИ представя компаниите, чиято дейност включва събиране, предварителна обработка, рециклиране, транспорт и търговия на различни рециклируеми материали (хартия, метал и др.) в цяла Европа.
В резултат на дейността на членовете на ЕКРИ се постигат значителни екологични ползи за съхранението на природните ресурси и драстичното намаляване на енергийното потребление и замърсяването на околната среда.