Да спасим природата

09-05-2018

„ИГРАЙ И СЕ НАУЧИ ДА СЕ ГРИЖИШ ЗА ПРИРОДАТА” С ЕКОКОЛЕКТ АД

„ИГРАЙ И СЕ НАУЧИ ДА СЕ ГРИЖИШ ЗА ПРИРОДАТА”  С ЕКОКОЛЕКТ АД

На 08.05.2018 г. Екоколект АД, със съдействието на община Първомай, организира интересна инициатива в ОУ “Христо Ботев“, с. Градина.
 

Ден на открито, в парка, изпълнен с много игри с екологична насоченост. Някои, от които бяха баскетбол, игра „Гъсеница“ и много други интересни занимания. Децата се включиха с интерес и ентусиазъм, научиха много за разделното събиране на отпадъци,  рециклиране и опазване на природата.
 

Основната идея на проявата беше „ИГРАЙ И СЕ НАУЧИ ДА СЕ ГРИЖИШ ЗА ПРИРОДАТА“ .