Да спасим природата

28-11-2017

КОЙ СПЕЧЕЛИ "ХАРТИЕНАТА ВОЙНА" В ГРАД ПЛОВДИВ?

На 24 ноември 2017 г. се проведе награждаването от кампанията „Хартиена война“. Кампанията се проведе за първи път на територията на община Пловдив, като съвместна инициатива на Община Пловдив и организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки – „Екоколект” АД и „Булекопак” АД.

Основната цел на кампанията бе да  се изгради ангажираност в младите към отговорно отношение към отпадъците и да се покаже как ежедневните ни навици се отразяват върху околната среда. За тази цел всички участници в рамките на десет дни от 6 ноември до 17 ноември събираха отпадъци от хартия. Събраните отпадъци бяха претеглени и извозвани за предварително третиране и предаване на крайни преработватели за рециклиране.

Като имаме предвид факта, че за производството на един тон вестникарска хартия, е нужна дървесината на 24 дървета, то с нашата капания спестихме изсичането на около 160 дървета. Ако вместо да изхвърляме вестниците, които четем, ги поставяме в контейнера за разделно събиране, спасяваме от отсичане много дървета, икономисваме огромни количества вода, нужни за производството на първична хартия и намаляваме замърсяването на въздуха с 73%.

В кампанията взеха участие 5106 ученика от училищата разположени в район Източен, Северен, Южен и Западен в гр.Пловдив, а събраното количество хартия е над седем тона.
  

Победители в кампанията са:
 
3 място – СУ „Константин Величков” – 845,35 кг.
2 място – ОУ „Райна Княгиня” – 1243,52 кг.
1 място – НУ „Христо Ботев” – 2101,72 кг.
 
За победителите имаше награди под формата на ваучери,а всички останали получиха Грамоти за Активно участие.