Да спасим природата

11-04-2016

Нов адрес

Нов адрес

ПРОМЯНА НА АДРЕСА НА ЕКОКОЛЕКТ АД
 
УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ,

Бихме искали да Ви уведомим, че ЕКОКОЛЕКТ АД има нови адреси на офисите си в гр. София и гр. Пловдив, както следва:
Гр. София, ул. Илия Бешков №12, п.к. 1592
Гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе №176, п.к.
В тази връзка Ви информираме, че следва да изпращате кореспонденцията си до ЕКОКОЛЕКТ АД на новите адреси.
Промяната ще бъде отразена в Търговския Регистър считано от 11.04.2016 г. Моля, да отразите при Вас промените на дружеството считано от тази дата:
ЕКОКОЛЕКТ АД
ЕИК: 200730421
По ДДС: BG200730421
Адрес: гр. София, ул. Илия Бешков №12
 
Телефонните номера за контакт остават непроменени.
 
 
С уважение,

                                                                                    Екипът на Екоколект АД