Да спасим природата

12-11-2015

ПЕСТЕНЕ РЕСУРСИТЕ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ

ПЕСТЕНЕ РЕСУРСИТЕ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ

 
„РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ – ПЕСТЕНЕ РЕСУРСИТЕ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ“
 
На 05.11.2015 г. Екоколект АД съвместно с ръководството и учениците на ОУ “Христо Смирненски“- гр. Раковси проведоха поредната инициатива под наслов
„РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ – ПЕСТЕНЕ РЕСУРСИТЕ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ“.
С вълшебна зелена пръчка в ръка всеки от участниците разказваше с ентусиазъм своите виждания за опозване на околната среда, за важността на разделното събиране на отпадъци и своя принос за една по-чиста и зелена планета Земя.
В хода на дискусията децата разбраха, че рециклирането е не само въпрос на опазване на заобикалящата ни среда, но и въпрос на ефективност. Например, повторното използване на наличното стъкло означава да не се разхищава енергия за производството на ново, като по-този начин се пестят суровини, необходими за направата му и се избягват емисии на СО2. Децата бяха подготвени и знаеха, че 1 тон рециклирана хартия спасява тринадесет дървета.
Те сами стигнаха до извода, че разделното събиране на отпадъци и последващо рециклиране има един основен принос и това е пестене РЕСУРСИТЕ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ.  
Учениците от четвърти клас и техният класен ръководител споделиха опита си в еко проектите, в които са участвали. Като най-голям определиха събирането на пластмасови капачки, с което са успели да помогнат на нуждаещи се, дарявайки инвалиден стол. Децата изненадаха организаторите с две специално подготвени за проявата пана на тема „МОЯТА ПЛАНЕТА ЗЕМЯ“ и „КОСМОС“.
Регионалният мениджър на Екоколект АД Виктория Гецова направи подарък за всеки участник, но този път и участниците имаха изнанада, подарък - песен.