Да спасим природата

01-04-2019

ЗЕЛЕН ДЕН НА ИГРИТЕ С ЕКОКОЛЕКТ АД в ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

ЗЕЛЕН ДЕН НА ИГРИТЕ С ЕКОКОЛЕКТ АД в ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

Образователните кампании за 2019 г. на Екоколект АД стартираха със съвместна инициатива с Община Асеновград.
 

 За учениците от ОУ “Ангел Кънчев“ - гр. Асеновград и ОУ “проф. Асен Златаров“ - с. Боянци, беше организиран ден на игрите. Като начало, по забавен начин бе изнесена лекция за правилата на разделното събиране на отпадъци и опазването на околната среда, а след товао участниците се разпределиха на отбори и започна истинското забавление и надпревара. Развален телефон, баскетбол, бягане с препятствия, бяха само част от игрите, които организаторите бяха подготвили. Резултатите бяха равни, а награди бяха осигурени за всички.
 

 
Чрез еко-игри, учениците научиха повече за това, как да полагат усилия за запазването на планетата, а вниманието се фокусира върху личния принос на всеки човек в общия ни стремеж да живеем по устойчив и зелен начин.