Да спасим природата

Кампании

План за информиране и привличане на потребителите за прилагането на разделно събиране на отпадъците от опаковки, включително образователни програми, насочени към детските градини, училищата и други.
 

Участието на населението в процеса на разделно събиране е приоритет за ЕКОКОЛЕКТ, поради което организацията отделя значителен ресурс за реализиране и на локални проекти за популяризиране на разделното събиране на отпадъците от опаковки. При планиране на отделните информационни дейности се отчитат специфичните потребности и нагласи на различните възрастови и социални групи, в т. ч. и такива, които до момента не са проявявали интерес към темата „Разделно събиране на отпадъци от опаковки”.
 
Видове информационни дейности
 • Планираните дейности са в няколко основни направления: информационно-образователни дейности за деца от предучилищна и училищна възраст; изготвяне и разпространение на информационни материали и др.
   
Цели:
 • Повишаване информираността на населението относно принципите и ползите от разделното събиране на отпадъци от опаковки.
 • Трайна промяна в начина на мислене и изграждане на положителна нагласа у населението към разделното събиране и опазването на околната среда като цяло.
 • Увеличаване на процента от населението, което активно участва в процеса на разделно събиране, чрез поощряване на гражданите и др.

Целеви групи:
 • Подрастващи;
 • Потребители.

Разпространението на информационните материали за популяризиране на разделното събиране на отпадъците от опаковки включва:
 • изработване и разпространение на рекламни материали като стикери, брошури, плакати и други рекламни материали (напр. фланелки, химикалки, шапки);
   
 • реклами в местните медии;
   
 • публикуване на рекламно каре в печата;
   
 • поставяне на транспаранти, билбордове;
   
 • работа с деца и ученици.