Да спасим природата

20-04-2018

ЕКО БЕСЕДА В ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", С. УСТИНА

ЕКО БЕСЕДА В ОУ

ДА НАМАЛИМ ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ!
 

Интересна  еко беседа беше организирана на  18.04.2018 г. от Екоколект АД и Община Родопи, с. Устина с участието на учениците от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий".
 

Темата беше насочена към намаляване на отпадъците от опаковки и възможността за повторното им използване. Изхвърляйки продукт, изхвърляме с него всеки ресурс, използван по време на жизнения му цикъл – от производството до унищожаването му. Трябва да помислим за комбинираното екологично въздействие на онези загубени ресурси, а два пъти, преди да се изхвърли нещо в кошчето.
В хода на беседата се родиха следните идеи:

Напитки
Всеки път, когато изливате някаква напитка, не само се прахосва течността, но и водата и енергията, използвани за отглеждане на насажденията, обработката им, почистването на фабриката и пречистването на отпадните води, в които е изхвърлена напитката.

Стъклото е първокласен материал
Стъклото може да се използва повторно 100% и да се рециклира многократно.
Купувайте напитки в бутилки за многократна употреба: стъклените бутилки могат безопасно да се използват повторно, защото не губят свойствата си и лесно се почистват.

Какво изхвърляме в кошчето за боклук?
В кофите за смет изхвърляме материали, които все още имат стойност; пилеем парите, енергията и природните ресурси – вода, метали, минерали, почви и растения – които първоначално са били използвани за производството на продукта.

ВСИЧКИ НИЕ ОБАЧЕ МОЖЕМ: да купуваме само това, което ни трябва; да купуваме продукти, които могат да бъдат използвани повторно; да ремонтираме нещата, когато те се повредят; да използваме остатъците, преди да се развалят; да избягваме излишните опаковки и да продаваме или подаряваме нежеланите вещи; да заемем активна позиция по отношение на сортирането на отпадъците  –  в дома си, на работа и като съветваме семейството и приятелите си.

Как използваме хартията?
Никога не изхвърляйте хартия . Тя може да се рециклира до шест - седем пъти.
За рециклирането на хартия е необходима 70% по-малко енергия отколкото за производството ѝ от прясно добити суровини.

Пластмасови отпадъци
Пластмасовите отпадъци са навсякъде, а тяхното разграждане може да отнеме до 500 г. Пластмасовите отпадъци могат да се рециклират.
Пластмасата може да се топи и от нея отново да се изработват нови продукти като например бутилки, химикалки, градински мебели или варели за вода, или да се надробява и от нея да се произвежда полиестер за облекло.

Можем да помогнем за намаляването на отпадъците, като се погрижим да изхвърляме отпадъците си внимателно, когато сме навън, и избягваме найлоновите торбички за еднократна употреба, както и другите ненужни пластмасови опаковки.
 
Дайте своя принос, колкото и малък да е той, в опазването на Земята!