Да спасим природата

28-05-2015

Екоколект АД отново доказа изпълнение на целите

Екоколект АД отново доказа изпълнение на целите

За пета поредна година Екоколект АД доказа изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки 
 
На 21.05.2015 г. министърът на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева издаде Заповед №РД-347/21.05.2015 г., с която признава изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване за 2014 г. от членовете на ЕКОКОЛЕКТ АД.
Членовете на ЕКОКОЛЕКТ АД, изброени в Приложение №4 към заповедта, се освобождават от заплащане на продуктова такса за опаковки, защото е доказано изпълнение на задълженията им за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в съответствие с изискванията на нормативната уредба.
Също така, беше връчена и Заповед №РД-346/21.05.2015 г.,в чието Приложение №4 се изброяват членовете на ЕКОКОЛЕКТ АД, които следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2014 г., защото не са подавали отчети за количествата пуснати на пазара опаковки и/или не са заплащали възнаграждение за 2014 г..