Да спасим природата

30-10-2017

"ХАРТИЕНА ВОЙНА" ЗАПОЧВА В ПЛОВДИВСКИТЕ УЧИЛИЩА

Кампания "ХАРТИЕНА ВОЙНА" започва в ПЛОВДИВСКИТЕ УЧИЛИЩА. Нейни инициатори са община Пловдив и организацииите по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екоколект” АД и „Булекопак” АД. Инициативата ще се проведе от 6 – 17 ноември. В нея могат да участват всички  училища на територията на районите „Източен”, „Северен”, „Южен” и „Западен”.
 Кампанията ще има състезателен характер. За десет дни участниците ще трябва да съберат възможно най-голямо количество отпадъци от хартия (вестници, списания, книги, тетрадки, брошури и др.). Участникът, който събере най-голямо количество хартиени отпадъци печели състезанието.
Към момента са подадени 6 заявления за участие в кампанията. Срокът за подаване на заявленията е до 3 ноември. Тези училища, които имат желание да се включат и не са го направили могат да го направят на email: direkcia_ecologia@plovdiv.bg. Заявлението трябва да съдържа: наименование на училището, адрес, лице за контакт, тел. номер и email.
Целта на кампанията е дасе изгради ангажираност в младите към отговорно отношение към отпадъците и да се покаже как ежедневните ни навици се отразяват върху околната среда.
Събраните отпадъци ще бъдат извозвани за предварително третиране и предаване на крайни преработватели за рециклиране.
За производството на един тон вестникарска хартия, е нужна дървесината на 24 дървета. Ако вместо да изхвърляме вестниците, които четем, ги поставяме в контейнера за разделно събиране, спасяваме от отсичане много дървета, икономисваме огромни количества вода, нужни за производството на първична хартия и намаляваме замърсяването на въздуха с 73%, обясняват организаторите.