Да спасим природата

30-09-2016

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА EKОКОЛЕКТ АД И ОБЩИНА РАКОВСКИ

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА EKОКОЛЕКТ АД И ОБЩИНА РАКОВСКИ

Във връзка с изпълнение на дейностите, заложени в Общинска програма за управление на отпадъците с План за действие 2016-2020 год., Общинска администрация – Раковски съвместно с „Екоколект“ АД,  на 29.09.2016г. проведе информационна среща за обучение на бизнеса и обществеността на тема: „Как да разчитаме маркировката върху опаковките за правилното им разделно събиране в цветните контейнери“ и „Ползите от разделното събиране на МРО, провеждани от организациите по оползотворяване“.

На срещата присъстваха около 20 фирми и граждани, които имаха желание да се информират по отношение на оптималното управление на отпадъците. Официални гости на събитието бяха: Председателят на общинския съвет - Георги Лесов, заместник кметът на община Раковски – Божидар Стрехин и кметът на с. Шишманци - Костадин Иванов.
Презентациите за обучението бяха  представени от Виктория Гецова, която е регионален мениджър на „Екоколект“ АД гр. Пловдив, съвместно с Лиляна Шопова, които от своя  страна запознаха аудиторията с отговорността на производителите-опаковчици, законодателството валидно по отношение на темата, възникващите проблеми и друга информация засягаща широката общественост.

Макар и подробните презентации, въпроси от страна на присъстващите не липсваха,  което от своя страна доведе до създаването на един полезен диалог. Всеки един отговор от страна на презентаторите бе изключително изчерпателен.  Предложенията отправени от присъстващите бяха свързани с предоставяне на идеи, които биха спомогнали за промяната  и отношението на всеки един от жителите на населените места към събирането на отпадъци.

„Ние никога не казваме изхвърляне на отпадъци, а използваме термина „събиране“, защото изхвърлянето означава, че се отказваме от нещо, кооето не ни е нужно. От своя страна, обаче събирането  на отпадъци означава, че събраното и обработено количество се превръща в друга необходима суровина“ - сподели г-жа Гецова.

„Отпадъка, който събираме в цветните контейнери не се депонира и това на нас съответно ни излиза безвъзмездно, за разлика от съдовете по домовете ни, където се депонира и това довежда до оскъпяване на таксите, които плащаме. Изводът, който можем да си направим е, че при събирането на отпадъците разделно, ние намаляме нашите такси“ - коментира г-жа Шопова.

С апела „СЪБИРАЙТЕ РАЗДЕЛНО ОТПАДЪЦИТЕ СИ“, приключиха обучението си г-жа Шопова и г-жа Гецова.