Да спасим природата

19-02-2015

Новини от Екоколект

Новини от Екоколект

Разделно събиране на отпадъци по нов договор с "Екоколект" и община ДобричЕкоколект АД сключи договор за организиране на разделно събиране на отпадъци от опаковки с община Добрич. На 152 места в Добрич ще бъдат поставени 304 контейнери за разделно събиране. Община Добрич одобри и програмата на „Екоколект" АД към договора. Ще бъде изградена система от по два контейнера тип "Иглу" – жълт от 2500 л. за отпадъци от хартия пластмаса и метални опаковки и зелен – от 1500 л. за събиране на стъклени опаковки. Новите контейнери са с по-голяма вместимост, по-стабилни и със значително по-ограничени възможности за изваждане на вече постъпилите в тях отпадъци. Всички разделно събрани отпадъци ще преминават през допълнително сепариране и предаване за рециклиране. Като част от образователно-информационната дейност „Екоколект" се ангажира да изгради за собствена сметка детска площадка или спортни съоръжения на посочено от общината място.


ЕКОКОЛЕКТ дари рози на Община Айтос


Във връзка с изпълнение на „ Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Айтос за 2014.г. към Договор за сътрудничество №РСО-ОБ-024/01.12.2011г., ЕКОКОЛЕКТ предостави като дарение на Община Айтос 40 броя червени и 20 броя бели бордюрни рози. Розите вече са заседени в зелената площ на ул.„Кирил и Методи” пред сградата на Дирекция „Бюрото по труда” в Айтос.


РАЗДЕЛНО СЪБИРАТ ОТПАДЪЦИТЕ В 22 ДЕТСКИ ГРАДИНИ И 17 УЧИЛИЩА В СТАРА ЗАГОРА
Започна разделно събиране на отпадъците в 22 детски градини и 17 училища на територията на град Стара Загора
Община Стара Загора, съвместно с „Екоколект“ АД, започна кампания по раздаване на 100 комплекта контейнери от картон. Комплектите включват два жълти контейнера за събиране на хартия, пластмаса и метал и един зелен контейнер за стъкло, които са сглобяеми и са предназначени за разполагане вътре в помещенията на учебните заведения.
Целта на кампанията е да се изградят у малките граждани полезни навици за разделно събиране на отпадъците от опаковки.


ОТ ДЕКЕМВРИ 2014 ГОДИНА ЕКОКОЛЕКТ АД ПОЕ РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ НА ТРИ РАЙОНА В ГР. ВАРНА

От началото на м. декември 2014 г. Община Варна и Екоколект АД сключиха договор за организиране на разделно събиране на отпадъци от опаковки в три района на гр. Варна – Приморски, Владислав Варненчик и Аспарухово. Организирана е двуцветна система за разделно събиране като новите контейнери са с по-голяма вместимост, по-стабилни и със значително по-ограничени възможности за изваждане на вече постъпилите в тях отпадъци.  
Екоколект АД предвижда организиране на редица образователни и рекламни кампании за популяризиране на разделното събиране в Морската столица. 

АКЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ХАРТИЯ В ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ – ГР. ВАРНАНа 13 и 16 февруари 2015 г. Екоколект АД се включи в акция за събиране на хартия, организирана от Първа езикова гимназия - гр. Варна. Само за два дни учениците събраха над 120 кг. хартия. Акцията е част от проекта на Екатерина Колева на тема "Хартията не расте по дърветата". С нея десетокласничката цели да покаже на своите връстници как всеки един с малко труд и желание може да допринесе за осъществяването на една добра кауза!
Събраните средства от предадената хартия ще бъдат добавени към бюджета за озеленяване на училището.