Да спасим природата

26-10-2017

РАБОТИЛНИЦА ЗА ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ в ОБЩИНА КАЛОЯНОВО

Поредната проява в рамките на  инициативата на Екоколект  АД  под надслов Работилница за екологично образование”, този път съвместно с Община Калояново,  се  състоя на 23. 10. 2017 г. в ОУ “Христо Смипненски“, с. Житница.
 

Кампанията е насочена към подрастващите и целта е да развие у тях любов към зелената идея и осъзнаване че, природата е основен елемент от нашия живот. Участниците в проявата показаха позиция и осъзнаване, че отпадъците не са просто боклук, а източник на енергия, суровина за индустрията, тор за растенията. От тях може да се прави дори изкуство.

Дадоха се много идеи за зелен начин на живот, като например всеки от нас може да даде своя принос за подобряване качеството на въздуха, като ползва повече градския транспорт или се придвижва с колело.
 

Участниците споделиха вижданията си за опазване на околната среда и стигнаха до извода, че разделното събиране на отпадъци и рециклирането им са важен процес в опазването на околната среда и пестене на ресурсите на планетата.


Рециклирането е житейска философия, включва не само разделното събиране на отпадъци, но и минимизиране на тяхното производство. В природата няма боклук, всичко се използва и разгражда. Събирайки отпадъците си разделно ние даваме своя принос към това да живеем на една по-чиста Планета Земя.