Да спасим природата

09-10-2015

СЪБИРАЙ РАЗДЕЛНО – ПРЕДАЙ НАТАТЪК

СЪБИРАЙ РАЗДЕЛНО – ПРЕДАЙ НАТАТЪК

ЕКОКОЛЕКТ СТАРТИРА КАМПАНИЯ „СЪБИРАЙ РАЗДЕЛНО – ПРЕДАЙ НАТАТЪК“
На 05.10.2015 г. ЕКОКОЛЕКТ АД постави началото на серия от информационни и образователни прояви в Пловдивска област под наслов „Събирай разделно – предай нататък“. Стартирахме кампанията в ОУ “Христо Ботев“ - с. Калояново.
В събитието взеха участие ученици от пети клас и техният преподовател. Децата слушаха с интерес нашите идеи за отговорно и правилно отношение към природата и намаляването на отпадъците. Много от тях споделиха своите впечатления и опит в разделното събиране на отпадъци. Неизменна част от разговора бяха и техните впечатления за безотговорното отношение на възрастните към отпадъците и желанието им да бъдат техен коректив.
Вниманието им бе привлечено и от идеите, които им дадохме за намаляване на отпадъците, като използване на платнени торби за пазар, презареждащи батерии и др.
Най-забавна за участниците бе играта на баскетбол с разделно събиране на отпадъци. В разположените жълт и зелен контейнер трябваше да попадне правилния отпадък с най-точния удар. Всички се справиха отлично.
В края на събитието всеки участник получи подарък – тениски и рекламни материали на Екоколект АД. А ние, като организатори, получихме най-голямата награда, покана от въодушевените деца за нова среща.