Да спасим природата

01-11-2018

ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ В ГР. КУКЛЕН

ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ В ГР. КУКЛЕН

На 31.10.2018 г. за децата от ДГ “Приятели“ и СУ “Отец Паисий“, гр. Куклен, се проведе съвместна инициатива на Екоколект АД и Община Куклен.

Организаторите бяха осигурили материали и различни отпадъци от опаковки, от които участниците изработиха истински произведения на изкуството, играчки и предмети за ежедневието.


 
Отпадъците или както много често ги наричаме в ежедневието си – боклуците – за повечето хора не представляват особено интересна тема за разговор и не заемат значима част от техния живот. Но този, на пръв поглед незначителен въпрос, засяга цялото общество и е необходимо да му се отдаде нужното внимание. Повишеното потребление на опаковани хранителни стоки през последните години доведе до увеличаване на отпадъците от опаковки. Намаляването им от друга страна води до икономии на първични материали (като петрол, вода и др.), необходими за производството на многобройните продукти и опаковки, които всеки ден изхвърляме в кошчето.
 

Един от начините за намаляването на отпадъците от опаковки е оползотворяването им чрез повторна употреба. Това беше и основната цел на работилницата - да се провокират участниците да открият начини за повторна употреба на вече съществуващите отпадъци, като от нещо ненужно се превърнат отново в необходима вещ.