Да спасим природата

03-05-2018

ЗЕЛЕНИ ИНИЦИАТИВИ В ГРАД ПЛОВДИВ

ЗЕЛЕНИ ИНИЦИАТИВИ В ГРАД ПЛОВДИВ

Екоколект АД се включи като партньор в поредица прояви, организирани в гр. Пловдив от студенти в Биологическия факултет към Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“.

Темата на откритите уроци беше "Възможности за повишаване екологичната компетентност на учениците чрез разделно събиране на отпадъци" с лектор Доника Димитрова.
 

Предоставяйки рекламни материали и брошури на тема разделно събиране, спомогнахме за повишаване знанията и компетентността на учениците.