Да спасим природата

01-04-2014

ЕКОКОЛЕКТ АД

ЕКОКОЛЕКТ АД

Уважаеми дами и господа членове на ЕКОКОЛЕКТ АД, уважаеми партньори,

ЕКОКОЛЕКТ АД получи новото РЕШЕНИЕ № ООп – ОО – 2- 00/ 16.01.2013 г. на Министерство на околната среда и водите за извършване на дейност като организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки за срок от 5 години.