Да спасим природата

Членство

Ако сте лица, които по смисъла на Закона за управление на отпадъците се явявате производители или вносители на опакована продукция, която пускате на българския пазар, от нас ще получите полезна и необходима информация за Вашите задължения съгласно този закон и наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. Предоставяйки Ви информацията се опитваме да улесним работата Ви с нас относно тези задължения.

Всички формуляри, които е необходимо да бъдат подавани като месечна или годишна справка по отношение на количествата опакована продукция пускана на пазара, след употребата на която се образуват масово разпространени отпадъци вече ще може да изтеглите от тук.

Оттук може да получите и формуляри за годишните Ви отчети за количествата на опаковките пуснати/внесени на пазара и формуляр за вътрешно-фирмена спецификация.