Да спасим природата

19-09-2016

ЕКОКОЛЕКТ АД и ОБЩИНА РАКОВСКИ ЗАЕДНО ЗА РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ

Във връзка с изпълнение на дейностите, заложени в Програмата за управление на отпадъците, Екоколект АД и Общинска администрация Раковски, организират провеждането на информационна среща и обучение на обществеността на тема „Как да разчитаме маркировката върху опаковките за правилното им разделно събиране в цветните контейнери“ и „Ползите от разделно събиране на МРО, провеждани от организациите по оползотворяване“.

Срещата ще се проведе на 29.09.2016 г. от 11:00 часа в заседателната зала на НЧ “Св. Св. Кирил и Методий“, кв. Ген. Николаево, гр.Раковски.

За допълнителна информация и записване за участие позвънете на тел.: 0886 256 697.