Да спасим природата

04-07-2014

Eкоколект и ТПП - Стара Загора в подкрепа на бизнса!

Eкоколект и ТПП - Стара Загора в подкрепа на бизнса!

Екоколект АД и Търговско-промишлена палата - Стара Загора си партнираха в подкрепа на бизнеса 

Лектори от МОСВ,  РИОСВ – Стара Загора, Търговско-промишлена палата - Стара Загора и Екоколект АД представиха на семинар актуалните изисквания към фирмите - производители и вносители на опаковки.

Екоколект като организацията, обслужваща разделното събиране в община Стара Загора, се старае да бъде в помощ на бизнеса за постигане на изискванията на новото екологично законодателство.
Това е първото от серия планирани събития съвместно с Търговско-промишлена палата - Стара Загора. Предстои да организираме още обучителни семинари и презентации, с които да помогнем на бизнеса да отговори на изискванията на екологичното законодателство.