Да спасим природата

01-11-2018

ИНТЕРАКТИВНО ЕКО ОБУЧЕНИЕ В ГР. ЧИРПАН

ИНТЕРАКТИВНО ЕКО ОБУЧЕНИЕ В ГР. ЧИРПАН

На 29.10.2018 г. Екоколект АД съвместно с Община Чирпан, организира и проведе интересно интерактивно еко обучение с учениците от ПГСС “Найден Стоянов“, гр. Чирпан.


 
Участниците работиха със специално подготвени интерактивни материали. Излъчено беше и кратко видео за замърсяването с пластмаса - проблем който става все по-мащабен. Имаше представители на еко клуба на училището, които споделиха своя опит и разказаха за еко кампаниите, в които се включват или организират.

 
В дискусията се открои най-актуалния и тревожен за нашето време проблем, а именно замърсяването на околната среда. То не само е факт, но вече превишава нормалните граници. Замърсяването е внасяне в дадена среда на нови, нехарактерни за нея вещества (физически, химични съединения или биологични видове) или превишаването на нивото на нормалната им средногодишна концентрация.
 
Извода, до който достигнаха учениците беше, че ние хората, трябва да осъзнаем своето място в природата, защото сме част от нея и трябва да се съобразяваме с развитието й!