Да спасим природата

30-10-2020

КОНФЕРЕНЦИЯ "ЕКОЛОГИЯТА - НАЧИН НА МИСЛЕНЕ", ГР. ПЛОВДИВ

КОНФЕРЕНЦИЯ

На 01.11.2020 г. Екоколект ще вземе участие в организираната от Пловдивски университет  „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, Биологически факултет - НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ „Екологията – начин на мислене”.

Дванадесетата научна конференция за студенти и млади учени „Еологията – начин на мислене”, се организира от катедра „Екология и ООС” към Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, Екологичен студентски екип за творческо развитие и академични постижения „ЕСЕТРА“ и Студентски съвет на ПУ „Паисий Хилендарски” съвместно с ЕКОКОЛЕКТ АД.

Целта на конференцията е да предостави възможност на студенти, докторанти и млади учени да представят своите научни и научно-популярни разработки, като акцентът традиционно е върху различните области на екологията, но включва също доклади от всички области на биологията и методиката на обучението по биология.

Повече за програмата на конференцията може да прочетете тук