Да спасим природата

09-10-2014

Конкурс за рисунка гр. Пловдив

Конкурс за рисунка гр. Пловдив

„ЕКОКОЛЕКТ” АД И ОБЩИНА  ПЛОВДИВ
 
Район „Източен“ и район „Северен“
 
ОРГАНИЗИРАТ
 
 
КОНКУРС ЗА РИСУНКА 
 
 
І. Цел –СЪЗДАВАНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ПЕЧАТ НА ЕКОЛОГИЧНА ТОРБИЧКА ИЛИ ТЕНИСКА ВЪВ ВЪРЗКА С  5-ГОДИШНИНАТА НА „ ЕКОКОЛЕКТ“ АД
 
II. Целева група –  конкурсът е насочен към ученици от VI–ти до IX –ти клас на район „Северен“ и район „Източен“ на Община Пловдив, които имат интереси в областта на изобразителното изкуство
 
ІІI. Партньори – ЕКОКОЛЕКТ АД, р-н „ Източен“, р-н „ Северен“ на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 
ІV. Процедура: конкурсът се разпространява в училищата на район „Източен“ и район 
„Северен“ на Община Пловдив. Идейните проекти ще бъдат приемани на e–mail: concurs@ecocollect.bg ( сканирано копие).

 
На втора  страница е задължително да се изпишат всички данни на участника:
 
Район;
Трите имена на кандидата, училище, клас, личен подпис, телефон и е-мейл за връзка. 
Оригиналите се изпращат на пощенски адрес на р-н „Източен“ и р-н „ Северен“ на Община Пловдив, както следва:
 
р-н "Източен"– гр. Пловдив 4000, ул."Лев Толстой" № 2, за г-жа СтефкаТашева, главен експерт ОК
р-н "Северен"- гр. Пловдив 4000, ул."Цар Борис ІІІ Обединител" № 22 А, за г-жа Нели Нончева, главен експерт ОК


                        Размерът на рисунката да бъде във формат A4 или A5.
 
 
Комисията за оценка ще бъде съставена от представители на Екоколект АД, Община Пловдив и независим експерт от МОН.
 
V. Срок
- 30 ноември – краен срок за изпращане на идейните проекти по мейла (сканирани копия) и адресите на кметствата (оригинали)
  
 
Награди:
І-ва награда – Таблет;
ІІ-ра награда – MP3&MP4 player;
ІІІ-та награда – Стерео слушалки.
 
Организаторите ще раздадат и поощрителни награди.