Да спасим природата

27-04-2015

МЕЖДУНАРОДНИЯT ДЕН НА ЗЕМЯТА

МЕЖДУНАРОДНИЯT ДЕН НА ЗЕМЯТА

ЕКОКОЛЕКТ АД И ОДЗ “СЛАВЕЙ“ ОТБЕЛЯЗАХА МЕЖДУНАРОДНИЯT ДЕН НА ЗЕМЯТА СЪС СЪВМЕСТНА ИНИЦИАТИВА ПОД НАСЛОВ
 „ДА ФОРМИРАМЕ ЕКО МИСЛЕНЕ – ДА СЪЗДАДЕМ ЕКО ГРАДИНКА“

 
 
На 22.04.2015 г. ЕКОКОЛЕКТ АД и децата от ОДЗ “СЛАВЕЙ“ – гр. Пловдив отбелязаха МЕЖДУНАРОДНИЯT ДЕН НА ЗЕМЯТА със съвместна инициатива под наслов „ДА ФОРМИРАМЕ ЕКО МИСЛЕНЕ - ДА СЪЗДАДЕМ ЕКО ГРАДИНКА“.
Официални гости на събитието бяха представители на Община Пловдив, район Северен: кмет - инж. Ральо Ралев, заместник кмет - Лариса Кътова, главен експерт „Образование“ - Нели Нончева, членове на родителското настоятелство и директори на други детски градини.
Празникът бе открит с предварително подготвена музикална програма от децата от Шеста подготвителна група.
В първата част на събитието се проведе беседа за това колко е важно да опазваме природата и как човекът има главна роля за това.  Децата споделиха своите впечатления и опит в опазването на природата и доказаха, че разбират колко е вредно да се изхвърлят безразборно отпадъците и колко е важно да събираме разделно, да поставяме отпадъците на определените за това цветни контейнери. Показаха ни своите знания за правилното им събиране в различните цветни контейнери. Организираната игра „Да изхвърляме разделно“ не ги затрудни, като се справиха отлично и всеки отпадък попадна в правилния контейнер.
Най-важната част от празника бе създаването на една прекрасна ЕКО ГРАДИНКА. Децата бяха щастливи да изградят своя цветен кът. Изучаваха, откриваха, експериментираха! Превърнаха се в малки еколози! Всяко дете посади своето цвете, за което ще се грижи от тук нататък. Прекрасните цветя бяха любезно предоставени от оранжерия за цветя „Диана 79“.
Организаторите поставиха началото на поредица от планирани прояви с цел формиране на еко мислене и създаване на навици в грижа за природата.