Да спасим природата

26-10-2015

Първенци в разделното събиране на отпадъци

Първенци в разделното събиране на отпадъци


На 19 октомври 2015 г. се проведе поредната проява на Екоколект АД съвместно със СОУ „Христо Г. Данов“ - гр. Пловдив под надслов - ПЪРВЕНЦИ В РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ.
Участниците в събитието са ученици от 3“В“ клас, които са победители в организираната кампания от училищното ръководство за разделно събиране на отпадъци.  Ето защо, всяко от децата влезе в ролята на еколог в организираната игра на „Асоциации“. На учениците бяха дадени ключови думички, около които се заформи интересна еко дискусия. Всеки изразяваше своето мнение и отношение към отпадъците, разделното събиране и опазването на околната среда.
Сред думичките в играта на „Асоциации“ бяха: ЗЕМЯ, ПРИРОДА, ЕКОЛОГ/ПРИРОДОЗАЩИТНИК, ЗАМЪРСЯВАНЕ, ОТПАДЪЦИ/БОКЛУК, РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ, РЕСУРСИ.
В хода на дискусията децата сами стигнаха до извода и направиха връзката между отговорното отношение към отпадъците, които генерираме, тяхното правилно събиране, последващото рециклиране и влиянието на целия този процес върху Ресурсите от гледна точка на икономията им и запазаването на природата.
Участниците  разбраха, че рециклирането не е само въпрос на опазване на заобикалящата ни среда, но и на ефективност, т.е. да се намали разхищението на ресурси.
Интересно беше да установим, че повечето от децата имат изградени системи за разделно събиране и в къщи, като някои от тях се похвалиха и с такива в собствените си стаи.
За да продължим тази инициатива, Екоколект АД осигури специален контейнер за разделно събиране и в класната им стая. И това беше само началото на изненадите за третокласниците от СОУ „Христо Г. Данов“ - гр. Пловдив. Екоколект АД раздаде на всички книги, тениски и рекламни материали.
На финала всички участници си дадоха обащание да продължат да изпълняват ролята си на еколози.