Да спасим природата

18-06-2019

ТВОРЧЕСКА ЕКО РАБОТИЛНИЦА В ОБЩИНА СУВОРОВО

ТВОРЧЕСКА ЕКО РАБОТИЛНИЦА В ОБЩИНА СУВОРОВО

На 22 май представители на ЕКОКОЛЕКТ АД гостуваха на деца от IV клас в СУ „Никола Й. Вапцаров“ в Община Суворово.


 
Целта на нашата среща бе да се забавляваме, спортуваме, състезаваме и творим чрез творческа работилница и игри на открито, като по този начин научихме и много полезна и интересна информация за отпадъците от опаковки, за това как да ги събираме разделно и защо е необходимо това.


 
Опазването на околната среда се превръща в един от най-важните и актуални проблеми на съвременното общество. В днешно време, в условията на глобално замърсяване на планетата и увеличено потребление на природни ресурси, това замърсяване оказва голямо влияние върху здравето и  живота на хората, а и не само на тях. Затова е много важно да се борим с този проблем и той трябва да стане глобален социален проблем.