Да спасим природата

ЕКОКОЛЕКТ АД

е организация, създадена с цел колективно изпълнение на задълженията на лицата, които пускат на пазара опаковани стоки на територията на Република България и са отговорни за последващото разделно събиране на образуваните отпадъци от опаковки и оползотворяването им.
Дружеството е лицензирано през 2009 г. от Министерство на околната среда, прелицензирано с Решение № ООп-ОО-2-02/06.11.2017 г. и вече единадесет години оправдава доверието на своите членове като изпълнява успешно целите им, заложени в Закона за управление на отпадъците.

Чрез ежемесечна координация с институциите и рециклиращите предприятия, ние Ви гарантираме сигурността, че задълженията Ви за оползотворяване и рециклиране ще бъдат изпълнени и Вашата фирма ще е част от отговорния за околната среда бизнес.

Членството в Екоколект АД предоставя възможност на фирмите в страната да изпълняват задълженията си за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, реализирани на българския пазар и да стане част от „Зеления бизнес на България”.

Гарант за постигане на високи резултати и ефективност при изпълнение на целите по Закона за управление на отпадъците са и двата екозавода за преработване на твърди битови отпадъци - Екозаводът в с. Езерово, област Варна и Екозаводът в с. Шишманци, област Пловдив, които са ексклузивни партньори на Екоколект АД.

Екозаводът в с. Езерово, обл. Варна е открит през месец юни 2011 г. Това е най-модерното съоръжение на територията на страната за механично и биологично третиране и компостиране на отпадъците, в изграждането на което са вложени инвестиции за над 46 млн. лева.

Екозаводът в с. Шишманци, обл. Пловдив е пуснат в експлоатация през декември 2009 г. Инвестициите, вложени за изграждането му са в размер над 45 млн.лв.

За нас най-добрата реклама са доволните клиенти!

Благодарение на екипа си от компетентни и мотивирани специалисти, с професионален поглед и ориентация към нови технологии и методи в областта на екологията, Екоколект АД успешно доказва коректността и качеството си на работа пред над 700 предприятия, сред които:
 

ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД, ВИЛА ЯМБОЛ ЕАД, БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ, ЕТЕМ БГ ЕАД, КАИ ГРУП, ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД, ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД, ВУЛКАН ЦИМЕНТ АД, ДОМКО ООД, ТАЙМТРОН БЪЛГАРИЯ ООД, ХСХ ХЕМИ ЕООД, ДАКС 96 ООД, ДОМЕЙН МЕНАДА ЕООД, КАРТЕЛ ЕООД, ЕЙНДЖЪЛС ЕСТЕЙТ ООД, КОНЧЕРТО УАЙНЪРИ ЕООД, ПЛАТИНУМ БРАНДС ЕООД, ПОЛМОС ЕООД, ВИНИ-БОШКИЛОВ ООД, ВИНАЛ АД, ИНТЕРЦИТРУС ООД, БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ ООД, БИСЕР ОЛИВА АД, ГРАДУС-1 ЕООД, СИМИД АГРО ЕООД, СИМИД СОФИЯ ООД, ОМИА БЪЛГАРИЯ ЕООД, ПЕТРОБУЛ БГ ООД, ВИАНД АД, ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ АД, ЛУКОЙЛ ЛУБРИКАНТС ИЙСТ ЮРЪП С.Р.Л. КЛОН и много други.


“Екоколект” АД работи за бизнеса на своите членове, съчетавайки изпълнението на заложените в законодателството цели с постигането на максимална икономическа ефективност.

С цел оптимизиране на Вашите разходи, свързани с генерираните отпадъци от опаковки в производството на Вашата фирма, можем да предложим обслужване на контейнери с необходимия капацитет при подписване на допълнителен договор, с цени за изкупуване, съобразени с цените на рециклиращите фабрики към момента.

Нашите членове получават пълно съдействие от експертите на Екоколект АД относно разясняване на новите изисквания към фирмите, свързани с образуваните от тях отпадъци, попълване на вътрешно-фирмена спецификация и годишни отчети.

Дружеството залага на коректност, прозрачност и отговорност при изпълнение на ангажиментите към клиентите си.