Да спасим природата

Разделно събиране

ЕКОКОЛЕКТ АД организира и въвежда системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки от комбиниран тип – контейнери и чували. Системата за събиране чрез контейнери се състои от два специализирани пластмасови контейнера за разделно събиране на отпадъци от опаковки – модификация тип „Бобър” с обем 1,1м3 и модификация тип „Иглу” с обем 1,2м3, като цветовото им обозначение е жълто – за събиране на картонени, пластмасови и метални опаковки и зелено – за събиране на отпадъци от опаковки от стъкло.
Контейнерите са разположени по точки, състоящи се от два броя контейнера – жълт и зелен. Разположението на точките е съобразено с местонахождението на по-големите административни центрове, обществени сгради, училища и др.

Чувалите са със същите цветове, предназначение и съответна маркировка като контейнерите и са предназначени за обслужване на домакинствата от по-малките населени места. 
I. Жълтият контейнер е предназначен за събиране на чисти опаковки от хартия, пластмаса и метал, в това число:
 
 • Хартиени и картонени опаковки, картон (хартиени чували, в които се съхранява прахова консистенция), кашони от велпапе, опаковъчна хартия (амбалажна хартия) и др. Кашоните и кутиите се разглобяват и сгъват. Отстраняват се всички „чужди” тела като тиксо, стиропор, пластмасови подложки, въжета, жици и дърво.
 • Офис хартия, картички, вестници, списания, каталози, книги, тетрадки, рекламни брошури, календари и др. Отстраняват се пружини, спирали и телчета, както и всякакви мостри и други продукти, приложени към списанията.
 • Бутилки от минерална вода, безалкохолни напитки, бира и др. Отстраняват се капачките и бутилките се смачкват с цел заемане на по-малко пространство в контейнера.
 • Опаковки от козметични продукти.
 • Найлон (отстранява се тиксото), полиетиленови торбички, опаковъчно полиетиленово фолио. - Полиетиленовите торби и опаковъчното фолио се привеждат във възможно най-малък обем.
 • Пластмасови туби, съдържали водоразтворими материали.
 • Алуминиеви кенове от напитки, консервни кутии, алуминиево фолио.
 
Опаковките се изпразват от хранителни остатъци и се изплакват.
 
В жълтия контейнер НЕ се изхвърлят:
 • Замърсени хартиени опаковки;
 • Тоалетна хартия, салфетки, памперси и други санитарни материали;
 • Хранителни, битови и строителни отпадъци, в т.ч. дърво;
 • Материали, замърсени с вредни и опасни вещества, опаковки от химически продукти;
 • Домакински електроуреди, части от тях, батерии и др.;
 • Опаковки от бои, лакове, машинни и автомобилни масла.

 
II. Зеленият контейнер е предназначен за събиране на чисти опаковки от стъкло, в това число:
 • Стъклени бутилки, буркани. 
 
Опаковките се изпразват от хранителни остатъци и се изплакват.
 
В зеления контейнер НЕ се изхвърлят:
 • Керамични чаши, огледала, съдове от огнеупорно или оловно стъкло (тави, тенджери, кани и др.), епруветки, електрически крушки и луминесцентни лампи.
 • Материали, замърсени с вредни и опасни вещества.
 • Прозоречно стъкло.